• White Instagram Icon

HİLMİ ETİKAN

 

Orta öğrenimini İstanbul Galatasaray Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1977 yılına kadar Paris’te, Conservatoire Libre du Cinéma Français / Fransız Sinema Konservatuarı’na devam ederek diploma aldı. Yine aynı dönemde, Sorbonne Üniversitesi’nde Prof. Robert MAUZI yönetiminde “Fransız Yeni Roman” akımının önde gelen isimlerinden Claude Simon’un “L’herbe – Ot” isimli romanı üzerine, sinema-edebiyat ilişkilerini konu alan mastır çalışması yaptı (22 Haziran 1976). İstanbul’a dönünce 1977 yılında başlayarak fotoğraf ve sinema dersleri verdi. Başta İFSAK (İstanbul Fotograf ve Sinema Amatörleri Derneği) ve TÜRSAK (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) olmak üzere, çeşitli kurumlarda sinema birimleri oluşturdu. DİSK foto film merkezini kurdu ve 1980 tarihine kadar yöneticiliğini yaptı. Programını ve yürütücülüğünü yaptığı eğitim seminerleri ile ülkemizdeki sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulundu. Halen İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali’nin yöneticiliğini, kisafilm.com web sayfasının editörlüğünü yapmaktadır. Kendi adına düzenlediği Senaryo ve Film Atölyesi’ni sürdürmektedir. Birçok belgesel film gerçekleştirmiş olan Hilmi Etikan, ulusal ve uluslararası film festivallerinde düzenleyici ve jüri üyesi olarak görev almıştır. Değişik kurumlarca verilmiş “Emek ve Onur Ödülleri”ne sahiptir.